Home » Work With Us » Reception & Coordinator

Reception & Coordinator

posted in: Work With Us

ลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ

 • รับโทรศัพท์และโอนสายภายในให้ผู้ที่ติดต่อเข้ามา
 • ให้การต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อที่สำนักงาน
 • รับผิดชอบงานจัดซื้อเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน
 • ดูแลจัดการงานธุรการทั่วไป
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบ อดทนสูงและมุ่งมั่นในการทำงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ขั้นพื้นฐานได้
 • มีใจรักในงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการ ฟัง พูด  ภาษาอังกฤษได้

  Apply for this position