» » เจ้าหน้าที่อวุโส / ผู้จัดการฝ่ายขาย

เจ้าหน้าที่อวุโส / ผู้จัดการฝ่ายขาย

posted in: Work With Us | 0

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการด้านการขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักการขาย
  • มีความสามารถและมีทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Word, Ms Excel , Ms Power Point
  • มีทัศนคติที่ดี ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

หกท่านมีความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา สามารถสง resume มาได้ที่ patcharaporn@nexus.co.th