» » เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Urgent required)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Urgent required)

posted in: Work With Us | 0

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป
  • มีใจรักในการขาย
  • มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถและมีทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และงานเอกสารต่าง ๆ ได้
  • มีทัศนคติที่ดี ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี›